Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 2 December 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
3215/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Quyết định cấp GCNQSD đất.pdf 700.8 KB