Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tràng Định triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg

 

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tràng Định đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tuyên truyền, rà soát, tổng hợp danh sách và phê duyệt danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều vay vốn.

Căn cứ hồ sơ vay vốn được UBND cấp xã xác nhận gửi Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Ngày 17/11/2023, tại Điểm giao dịch xã Quốc Khánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tràng Định đã thực hiện giải ngân chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Chính phủ với số tiền 100 triệu đồng cho 02 người vay vốn, lãi suất 6,6%/năm, thời hạn cho vay 60 tháng.

Có thể khẳng định Quyết định cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách nhân văn, nhân đạo, khẳng định sự chung tay của Nhà nước và xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xóa bỏ kỳ thị, xa lánh của xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có những điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, khi chính sách tín dụng này được ban hành sẽ khuyến khích được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù để tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, phát triển quy mô sản xuất, qua đó cũng tạo thêm được nhiều việc làm.

(NHCSXH huyện Tràng Định giải ngân chương trình Cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTG tại xã Quốc Khánh)

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tràng Định sẽ tiếp tục phối hợp Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tổng hợp nhu cầu để triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Lê Quý Khôi – Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định