Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định kiểm tra hoạt động giao dịch xã tại xã Tân Yên

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động giao dịch tại xã Tân Yên. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Trung Kiên, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc thành lập và hoạt động của Tổ giao dịch lưu động; các nội dung công khai, biển hiệu, biển chỉ dẫn tại điểm giao dịch xã, đồng thời tham dự phiên họp giao ban tại Điểm giao dịch xã.

(Họp giao ban tại Điểm giao dịch xã)

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận: Tổ giao dịch được thành lập và hoạt động theo đúng quy định, địa điểm và không gian giao dịch đảm bảo an toàn, thuận lợi trong việc giao dịch, máy móc, thiết bị trang bị đầy đủ, các thành viên thực hiện giao dịch theo đúng quy trình. Các nội dung công khai, bảng biểu, biển hiệu, biển chỉ dẫn được UBND xã tạo điều kiện treo đầy đủ tại những nơi thuận tiện, dễ nhìn. Cán bộ tín dụng địa bàn cập nhật đầy đủ văn bản mới, sao kê niêm yết đầy đủ các nội dung theo quy định. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác thường xuyên vệ sinh và bảo quản các bảng biểu, biển hiệu sạch sẽ, gọn gàng. Đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức CTXH nhận uỷ thác tiếp tục đẩy mạnh triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã.

Thông qua việc kiểm tra hoạt động giao dịch tại Điểm giao dịch xã giúp cho hoạt động giao dịch xã đi vào ổn định, nề nếp, hiệu quả; tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giao dịch xã và để góp phần đưa hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả.

Nguyễn Trung Hiếu – Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện