Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định triển khai cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ngay sau khi Quyết định có hiệu lực

 

Thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 về tín dụng chính sách đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.  

Để triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau khi có quyết định, Ban Giám đốc Phòng giao dịch đã tích cựu tham mưu cho Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác, trưởng các thôn, tổ TK&VV tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn, làm căn cứ báo cáo NHCSXH cấp trên, điều chỉnh nguồn vốn được phân giao năm 2023, đáp ứng kịp thời vốn giải ngân trong năm.

Ngay sau khi quyết định có hiệu lực thực hiện từ ngày 8/8/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tràng Định đã thực hiện giải ngân tổng số tiền 1.710 triệu đồng cho 23 khách hàng vay vốn thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn huyện. Tính đến 15/8/2023, dư nợ của chương trình cho vay đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn trên địa bàn huyện đạt 84.669 triệu đồng, với hơn 1.900 khách hàng còn dư nợ.

Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó ngay sau khi có quyết định nâng hạn mức cho vay của Chính phủ đã đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của người dân, giúp các hộ dân có thêm nguồn vốn để mở rộng chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình qua đó góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế toàn huyện.

 

Hoàng Trung Hiếu

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định