Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực Huyện ủy Tràng Định làm việc với Đảng ủy BĐBP tỉnh

 

Ngày 21/9/2023, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy các huyện biên giới, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tràng Định. để trao đổi, thống nhất, cùng nhau phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nội dung công việc liên quan.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành các nội dung, công trình, phần việc được giao, có nhiều nội dung hoàn thành tốt và xuất sắc. Đồn Biên phòng Pò Mã và Bình Nghi đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trọng tâm là: Ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc; Luật Biên phòng Việt Nam… Chỉ đạo, triển khai thực hiện 09 công trình, phần việc thiết thực như: Làm đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới, đường giao thông nội thôn, mương thủy lợi, làm nhà Đại đoàn kết, đến nay cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra (đã có 7 công trình hoàn thành, 2 công trình đang triển khai thực hiện theo đúng tiến độ).