Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN NĂM 2021

Ngày 05/8/2021, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Tràng Định tổ chức hội nghị bồi dưỡng diễn tập KVPT huyện năm 2021. Dự và trực tiếp triển khai tại hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện, thành viên BCĐ, Ban tổ chức diễn tập KVPT huyện Tràng Định.

Tại hội nghị bồi dưỡng, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các thành phần tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã được Đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh truyền đạt các vấn đề chính trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện gồm: Thứ tự, nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập KVPT; số lượng, quy cách soạn thảo hệ thống văn kiện trong diễn tập KVPT; hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập KVPT theo ngành dọc các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Tổ chức và phương pháp diễn tập vận hành cơ chế cấp huyện; hoạt động của cấp ủy, các ban Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị, xã hội trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến phòng thủ; hoạt động của khối chính quyền và lực lượng vũ trang trong các giai đoạn diễn tập.