Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH: CHUYỂN GIAO THÍ ĐIỂM NHIỆM VỤ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO BƯU ĐIỆN HUYỆN

Sáng 04/7/2022, UBND huyện Tràng Định phối hợp với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ chuyển giao thí điểm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho Bưu điện huyện tại bộ phận “một cửa” cấp huyện.