Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Xác định công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên để bảo vệ tốt môi trường sinh thái, bảo vệ tài sản của nhân dân. Thời gian qua, huyện Tràng Định đã có sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung đối với các ngành, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, tăng cường kiểm tra các phương án phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất những vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.