Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sẽ diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

 

Việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện Tràng Định, thời gian qua, được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ ở tất cả các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra. Huyện đã hoàn thành, ấn định, công bố đơn vị bầu cử và phân bổ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập các ban bầu cử ở các cấp. Công tác hiệp thương dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Sau ba vòng hiệp thương huyện có 53 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện để bầu lấy 32 đại biểu, Cấp xã có 793 ứng cử viên bầu lấy 401 đại biểu. Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp đang tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Qua các hội nghị cử tri đều đồng tình, nhất trí với các đại biểu được giới thiệu, các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử được triển khai chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, an toàn tạo sự gắn kết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hướng về ngày bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Ông Lương Quốc Toản – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tràng Định cho biết:Qua triển khai trên các đia bàn, gần như 100% nhất trí với đề án giới thiệu các ứng cử viên, hiện nay chúng tôi đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách cụ thể đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp để niêm yết”