Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tràng Định: Hỗ trợ 2.000 con giống từ mô hình chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh học

          Thực hiện Chương trình Khuyến nông Trung ương năm 2023: Mô hình chăn nuôi vịt thịt tạo vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP, quy mô 4.650 con vịt thịt giống Super. Số hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình: 04 hộ nông dân tại huyện Tràng Định, huyện Văn Quan và huyện Văn Lãng.

 

Theo đó, Ngày 23/8/2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND xã Đại Đồng huyện Tràng Định tổ chức cấp phát hỗ trợ 2.000 con vịt giống và thức ăn chăn nuôi cho 02 hộ tham gia mô hình là Vi Văn Cương và Vũ Huy Hoàng tại thôn Cắp Kẻ xã Đại Đồng. các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% con giống, 70% thức ăn công nghiệp, men vi sinh xử lý chuồng trại và thuốc thú y, được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt an toàn sinh học.

Đây là mô hình chăn nuôi vịt thịt tạo nguồn nguyên liệu sản phẩm OCOP năm 2023, theo hướng an toàn sinh học, tạo nguồn nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm OCOP thương hiệu “Vịt quay Lạng Sơn”. Góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: Quốc Thăng – Thu Kỳ

Trung tâm VHTT và Truyền thông Tràng Định