Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH: KIỂM TRA 08 CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP

 

         Thực hiện Quyết định số 3300/QĐ-UBND, ngày 14/12/2021 của UBND huyện Tràng Định kiểm tra việc thực hiện các quy định về hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện, trong năm 2021.