Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH LẾ PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021

Ngày 25/3/2021, huyện Tràng Định tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với sự tham dự của hơn 200 người đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và trường học trên địa bàn huyện Tràng Định.

Ngay sau khi tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã luôn quan tâm đến sức khỏe của toàn dân. Cách đây 75 năm, vào ngày 27/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và thể dục, đồng thời Người ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.