Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022

 

Ngày 10/01/2022, điểm cầu ở trụ sở UBND huyện Tràng Định và 22 xã thị trấn đã tham dự Hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.