Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tràng Định thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công, gia đình chính sách

         Chính sách đối người có công, gia đình chính sách được cấp ủy chính quyền huyện Tràng Định quan tâm thực hiện tốt, nhất là chính sách về nhà ở.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\z3652319739526_6ae90cae9634c7e9772a41efd14109bf.jpg

          Năm 2022, toàn huyện hỗ trợ các hộ có công khó khăn về nhà ở là 25 nhà, kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó 11 nhà xây mới với kinh phí hỗ trợ 440 triệu đồng; 14 nhà sửa chữa với kinh phí hỗ trợ 280 triệu đồng. Đến nay 22 hộ gia đình đã triển khai thực hiện xong (10 nhà xây mới và 12 nhà sửa chữa). Hiện nay, 01 nhà xây mới không thực hiện do đã chủ hộ đã chuyển sang ở cùng với con trai; 02 nhà sửa chữa dự kiến thực hiện vào tháng 11/2022.

           Description: C:\Users\Admin\Desktop\z3652319762183_5998adcee0f41d2d1f4ceb920e72c7bb.jpg

          Đồng thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại Đoàn kết cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo là 22 nhà, kinh phí 835 triệu đồng từ nguồn Qũy "Vì người nghèo" đến nay, đã nghiệm thu, bàn giao 6 nhà (01 nhà sửa, 05 nhà xây mới).

        Description: C:\Users\Admin\Desktop\mk1.jpg

        Việc triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, nhất là nhà ở đã tạo điều kiện cho họ có nơi ở ổn định, yên tâm sinh hoạt, an cư lạc nghiệp. Đồng thời là hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đến các gia đình có công với cách mạng gia đình chính sách đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn huyện./.

Thực hiện: XUÂN TÔN

Trung tâm VH,TT & Truyền thông huyện Tràng Định