Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND HUYỆN SƠ KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2021

Ngày 26/4/2021, UBND huyện Tràng Định tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2015-2021 và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.