Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC XÃ TRI PHƯƠNG, HÙNG VIỆT, KHÁNG CHIẾN TRƯỚC BẦU CỬ

Thực hiện kế hoạch số 65, ngày 20/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tràng Định về tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trong hai ngày 04 và 5/5/2021, 08 người ứng cử đại biểu HĐND huyện thuộc đơn vị bầu cử số 2 do ông Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Tổ trưởng đã đến các xã Tri Phương; Hùng Việt và Kháng Chiến để tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử. Với số lượng đại biểu đại diện cử tri mỗi xã từ 80 đến 85 người, đồng thời tại các Hội nghị đã được thực hiện các điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.