Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Tuần thứ 18 27-04-2020 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 18 từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)
13/8/2019 08-12-2019 Lịch công tác của lãnh đạo huyện, tuần thứ 33 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
Lịch công tác tuần 43 21-10-2019 Lịch công tác tuần 43 của lãnh đạo huyện ( từ ngày 21/10 đến 27/10/2019)
Tuần thứ 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019 17-06-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019 10-06-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
06/8/2019 08-06-2019 Lịch công tác Tuần 32 của lãnh đạo HĐ ND, UBND huyện ( Từ 5/8/2019 - 11/8/2019)
Tuần thứ 23 từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019 03-06-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 22 từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019 27-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019 20-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 20 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 13-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019 06-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019 29-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019 20-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 16 16-04-2019 Lịch công tác lãnh đạo HĐND, UBND huyện
Tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019 10-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019 01-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 13 từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019 28-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 19-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 11-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
03/8/2019 08-03-2019 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tràng Định
Tuần thứ 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 08-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019 01-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 18-02-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
28/01/2019 đến ngày 03/02/2019 28-01-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 21-01-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 02 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 07-01-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 02 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
752/TB-UBND 28-12-2018 Lịch trực của lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch năm 2019
(Tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018) 03-12-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)
(Tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018) 26-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN(Tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)
19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 18-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)
12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 12-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)
05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 11-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 28-10-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
tuần 43 (từ ngày 22-28/10/3018) 22-10-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
Lịch Tuần 42 15-10-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 44 Lịch công tác tuần 44
Tuần 2/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN