Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2275/QĐ-UBND 29-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn 1, xã Kháng Chiến
2260/QĐ-UBND 28-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nhất Tiến, xã Vĩnh Tiến
2219/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nông Văn Dỉ - Dung xã Quốc Khánh)
2218/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Pò Đoỏng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2207/QĐ-UBND 21-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Ứng, trú tại thôn Khau Slâm (nay là thôn Nà Khau),xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
525/BC-UBND 20-09-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nông Văn Xanh và bà Bế Thị Hương)
3329/BC-UBND 19-09-2023 Báo cáo nhanh thiệt hại do trận mưa lớn ngày 12-15/9/2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
2121/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (ông Nguyễn Văn Khánh)
2119/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (Ông Đường Trọng Đạt)
2129/QĐ-UBND 18-09-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
2122/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (Ông Bế Văn Dư)
2120/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (ông Lương Văn Dung)
2118/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (bà Đoàn Thị Khuê)
2123/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022
2089/QĐ-UBND 15-09-2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
3275/GM-UBND 14-09-2023 Giấy mời Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023
2087/QĐ-UBND 14-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Eng, trú tại thôn Thà Lừa (nay là thôn Cốc Toòng -Thà Lừa),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2086/QĐ-UBND 13-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2023
2081/QĐ-UBND 11-09-2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Chu Văn Thắng, xã Đề Thám
2079/QĐ-UBND 11-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Trà, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2080/QĐ-UBND 11-09-2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Lương Văn Độ và bà Nông Thi Băng, trú tại thôn Pò Bó, xã Đại Đồng
3206/BC-UBND 11-09-2023 Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
2064/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2023
2070/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ôngTriệu Văn Kim, trú tại thôn Khuổi Nà (nay là thôn Lũng Phầy -Khuổi Nà),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
02/2023/QĐ-UBND 08-09-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
2066/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen đột xuất đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc tại giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2065/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022-2023
2071/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Vương Thị Mạy, trú tại thôn Khuổi Dạ (nay là thôn Slam Khuổi),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2069/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bế Văn Tần, trú tại thôn Khuổi Luông (nay là thôn Sam Khuổi),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2050/QĐ-UBND 07-09-2023 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện
2034/QĐ-UBND 05-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Soóng và bà Đàm Thị Bioóc, trú tại thôn Long Thịnh,xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1961/QĐ-UBND 30-08-2023 Quyết định về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Cộng đồng dân cư thôn Bản Tạm (nay là thôn Khảo Bàn),xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1955/QĐ-UBND 25-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Thành Tựu và bà Lã Thị Tấm, địa chỉ thôn Nà Phục,xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1953/QĐ-UBND 25-08-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lục Khải Định, trú tại thôn Đâư Linh, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1952/QĐ-UBND 24-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Văn Pắn và bà Đặng Thị Lả, trú tại thôn Phia Khao,xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1949/QĐ-UBND 24-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Đức Toàn và bà Dương Thị Tâm, trú tại thôn Nà Đeng,xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1950/QĐ-UBND 24-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Quốc Bảo và bà Triệu Thị Máy, trú tại thôn Kéo Mười,xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2988/GM-UBND 23-08-2023 Giấy mời Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023
2979/BC-UBND 22-08-2023 Kết quả sản xuất vụ Đông 2022, Đông - Xuân năm 2022 - 2023; Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023
01/2023/QĐ-UBND 22-08-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định
1849/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen đột xuất đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, giải thi đấu từ cấp tỉnh trở lên năm học 2022-2023
1839/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyêt định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Oanh, trú tại số nhà 55, đường 10/10, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2891/BC-UBND 16-08-2023 Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2023
2877/UBND-NV 15-08-2023 Công văn về việc triển khai xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ tư - năm 2023
1775/QĐ-UBND 14-08-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023
1757/QĐ-UBND 11-08-2023 Về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Kháng Chiến với Trường Trung học cơ sở Kháng Chiến thành Trường TH&THCS Kháng Chiến huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn
1745/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc Chuyển đổi, thành lập Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1756/QĐ-UBND 10-08-2023 Quyết định Phê duyệt phương án và dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tràng Định
1708/QĐ-UBND 07-08-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thành tích xuất sắc trong thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2023
1703/QĐ-UBND 07-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộông Nông Văn Kiệt và bà Nông Thanh Phương, trú tại thôn Cốc Cưởm (nay là thôn Hang Đông),xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1707/QĐ-UBND 07-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hang Dường, xã Kim Đồng
2781/UBND-NV 07-08-2023 Công văn về việc tổng hợp danh sách, phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023
1704/QĐ-UBND 07-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Chu Văn Duyên, bà Triệu Thị Lý, thường trú tại thôn Kéo Lày, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1702/QĐ-UBND 05-08-2023 Thành lập đội tuyển cầu lông tập huấn và tham gia giải cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2704/BC-UBND 01-08-2023 BÁO CÁO tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023
1673/QĐ-UBND 01-08-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Nguyễn Đình Thành và bà Lý Thị Ban, trú tại thôn Kéo Lày, xã Đề Thám, huyện Tràng Định
1662/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Soong, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1661/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Thôn 6, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1665/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Soong, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1663/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Khuổi Sả, xã Khánh Long, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1666/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Khuổi Bây B, xã Khánh Long, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1664/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Khuổi Phụ, xã Khánh Long, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1632/QĐ-UBND 26-07-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Hoàng Thế Tiệm, trú tại thôn Nà Vài, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
1626/QĐ-UBND 24-07-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thành tích xuất sắc trong tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023
1628/QĐ-UBND 24-07-2023 Quyết định Phê duyệt phương án và dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường Xe Lán-Bản Ca, huyện Tràng Định (Đoạn Km10+500 - Km16) thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)
1625/QĐ-UBND 24-07-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, giai đoạn 2013 - 2023
1627/QĐ-UBND 24-07-2023 Quyết định Phê duyệt phương án và dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn (đoạn Km43+800 - Km52+300) (đợt 01)
1587/QĐ-UBND 20-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Khau Luông, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định
2559/CTR-UBND 19-07-2023 Chương trình thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023)
1584/QĐ-UBND 18-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Hợp Thành, xã Cao Minh, huyện Tràng Định
1583/QĐ-UBND 18-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Kéo Danh, xã Cao Minh, huyện Tràng Định
1569/QĐ-UBND 17-07-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lưu Văn San, trú tại thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1565/QĐ-UBND 17-07-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Trà, xã Kháng Chiến
1560/QĐ-UBND 13-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Đeng, xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1561/QĐ-UBND 13-07-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Kéo Mười, xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1514/QĐ-UBND 12-07-2023 Quyết định Về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Khuổi Nặp, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2465/UBND-PTNMT 12-07-2023 V/v hướng dẫn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đá, sỏi, đất) phục vụ các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.
2416/BC-UBND 10-07-2023 Thiệt hại do trận mưa lớn ngày 23-26/6/2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
1502/QĐ-UBND 10-07-2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lương Văn Dào và bà Đinh Thị Sen, trú tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định
2377/UBND-NV 06-07-2023 Công văn về việc khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
189/TB-HĐND 04-07-2023 Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1482/QĐ-UBND 03-07-2023 Quyết định về việc đề nghị thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hợp Thành, xã Cao Minh
1473/QĐ-UBND 30-06-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Bản Quyền, xã Đề Thám
1453/QĐ-UBND 29-06-2023 Về việc phê duyệt phương án tạm ứng kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1471/QĐ-UBND 29-06-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Kéo Danh, xã Cao Minh
2257/QĐ-UBND 28-06-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Soong, xã Kim Đồng
2265/QĐ-UBND 28-06-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Thà, xã Kim Đồng huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1434/QĐ-UBND 26-06-2023 Quyết định Về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Thông Nhất, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2200/BC-UBND 25-06-2023 Báo cáo nhanh thiệt hại do trận mưa lớn ngày 23-25/6/2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
1398/QĐ-UBND 23-06-2023 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Sầm Thị Hiên, trú tại thôn Đoỏng Nà, xã Đề Thám, huyện Tràng Định
1341/QĐ-UBND 20-06-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Khuất, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1343/QĐ-UBND 20-06-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Pò Bó, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1342/QĐ-UBND 20-06-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1338/QĐ-UBND 19-06-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Đại Nam, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1340/QĐ-UBND 19-06-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1331/QĐ-UBND 16-06-2023 Quyết định giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Cáy, xã Chi Lăng.
1325/QĐ-UBND 15-06-2023 Quyết định giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Bản Chang, xã Chi Lăng.
1309/QĐ-UBND 14-06-2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Sêri BĐ 633293, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00533 do Ủy ban nhân dân huyện Tràng Địnhcấp ngày 24/8/2010 cho hộ ông Nông Văn Sài, trú tại thôn Khuổi Cọ (nay là thôn 3), xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉ
1306/QĐ-UBND 13-06-2023 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Nông Văn Toản và bà Hoàng Thị Hường, trú tại thôn Bản Đoỏng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định
2019/UBND-PTNMT 13-06-2023 V/v gửi tài liệu hướng dẫn tái chế chất thải hữu cơ