Nhảy đến nội dung

Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND-UBND huyện Tràng Định

Trưởng ban biên tập: Hướng Duy Tùng

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0915274199; Email: hdtung@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Trang TTĐT huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” hoặc “ http://trangdinh.langson.gov.vn ” khi đăng tải lại thông tin từ Trang TTĐT huyện Tràng Định