Nhảy đến nội dung
Văn hóa - Xã hội

TRÀNG ĐỊNH THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÁT NGÔN, TRẢ LỜI, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Chiều ngày 25/11/2021, các đại biểu ở 23 điểm cầu trên địa bàn huyện Tràng Định gồm điểm cầu tại trụ sở UBND huyện và 22 xã, thị trấn đã tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng phát ngôn, trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Văn hóa - Xã hội

“CON NUÔI CỦA HỘI” Ở XÃ ĐỀ THÁM: MÔ HÌNH SƯỞI ẤM TRÁI TIM TRẺ EM THIỆT THÒI

 

Với nhiệm vụ xây dựng các mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của Hội. Mô hình “Con nuôi của Hội phụ nữ” ở xã Đề Thám, huyện Tràng Định đã ra đời xuất phát từ trái tim của người phụ nữ yêu thương những đứa trẻ thiệt thòi, mồ côi, sống thiếu tình thương của cha mẹ

Subscribe to Văn hóa - Xã hội