Nhảy đến nội dung
Văn hóa - Xã hội

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH HUYỆN TRIỂN KHAI KIÊM TRA HÀNG HÓA VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 23/02/2021 của UBND huyện về việc kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Thú y trên và công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp địa bàn huyện Tràng Định năm 2021.

Văn hóa - Xã hội

TRÀNG ĐỊNH CÓ 7 ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Vừa qua, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ra Nghị quyết số 58/NQ-UBBC ngày 3.3.2021 về việc ấn định số đơn vị bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Văn hóa - Xã hội

TRÀNG ĐỊNH TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC BẦU CỬ

Chỉ còn khoảng gần 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với các địa phương, huyện Tràng Định đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp. 

Subscribe to Văn hóa - Xã hội