Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

Ý KIẾN GÓP Ý SAU KHI ĐÃ NGHIÊN CỨU DỰ THẢO "LUẬT ĐẤT ĐAI"

Các văn bản nghiên cứu tại: "https://trangdinh.langson.gov.vn/node/5193"