Ngày 22/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn do bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tràng Định.

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được huyện triển khai thực hiện đúng tiến độ, quy trình, quy định. Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận được 61 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện và 799 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện 53 ứng cử viên; đối với cấp xã 664 ứng cử viên. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được 205 cuộc với 15.052 cử tri tham dự.

Cùng đó, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 7 Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện và 94 Ban bầu cử cấp xã; thực hiện phê chuẩn 109 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa thôn, khu phố. Công tác tuyên truyền, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc.

          Tại đây, đoàn đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các xã Tân Tiến, Đề Thám và xã Quốc Khánh. Qua kiểm tra và làm việc với Ủy ban bầu cử huyện, các thành viên đoàn công tác Ủy ban Bầu tử tỉnh đề nghị huyện Tràng Định tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng luật định; tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cho các cử tri làm ăn ở xa về bầu cử; rà soát, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; tổ chức tập huấn đầy đủ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong dịp bầu cử…

a kiem tra bau cu tai Trang Dinh ba hau.jpg

          Kết luận tại buổi kiểm tra, bà Đoàn Thị Hậu, phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị bầu cử của huyện Tràng Định. Đồng thời lưu ý, huyện Tràng Định cần quan tâm bổ sung, tu sửa, kịp thời trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử; sớm xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai; sớm công bố danh sách ứng viên; tổ chức tốt cuộc vận động bầu cử của các ứng viên; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền của cử tri.

Cùng đó, chú ý nắm tình hình dư luận; triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; linh động bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động bầu cử; tăng cường tập huấn nghiệp vụ về bầu cử; hướng dẫn cử tri về cách thức bầu cử; chú trọng phòng chống dịch bệnh covid-19; tăng cường hoạt động của các Ban cầu cử ở cơ sở.

Trước đó, ngày 20.4.2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Tràng Định đã ra Nghị quyết số 102 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó có 53 ứng cử viên chính thức  để bầu lấy 32 đại biểu ở 7 đơn vị bầu cử. Cụ thể tại đơn vị bầu cử số 1 gồm thị trấn Thất Khê, xã Chi Lăng, xã Đội Cấn; Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã Tri Phương, Hùng Việt, Kháng Chiến; Đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã Hùng Sơn, Đề Thám và đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã Kim Đồng, Tân Tiến, Vĩnh Tiến, Cao Minh, Tân Yên, Đoàn Kết, Khánh Long đều gồm 8 ứng viên chính thức; Đơn vị bầu cử số 4 ở xã Đại Đồng và đơn vị bầu cử số 5 tại xã Quốc Khánh, Chí Minh có 7 ứng cử viên chính thức.

a kiem tra bau cu tai Tan Tien.jpg

 

Đoàn công tác số 4 tỉnh Lạng Sơn do bà Đoàn Thị Hậu, UVBTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, UV BCĐ bầu cử tỉnh, Phó chủ tịch UB bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tràng Định (tại nhà văn hóa thôn Áng Mò, xã Tân Tiến)

Được biết trong tổng 53 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện Tràng Định có 26 nữ chiếm 49,1%; ứng cử viên dưới 40 tuổi là  23 người chiếm 43%; ứng cử viên không phải là Đảng viên 10 người chiếm 18,8%;

a kiem tra bau cu tai Tan tien 3.jpg

 

 Niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu

Đối với cấp xã, danh sách công bố chính thức có 664 đại biểu ứng cử bầu lấy 401 đại biểu ở 94 đơn vị bầu cử; Trong đó nữ ứng cử viên có 260 người chiếm 39%; ứng viên dưới  40 tuổi có 432 người chiếm 65%; ứng cử viên không phải là đảng viên có 119 người chiếm 18%.

Thực hiện: PHẠM THOA

Trung tâm VHTT và Truyền thông huyện Tràng Định