Skip to main content

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2414/QĐ-UBND 16-11-2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Vi Thị Tinh, trú tại số nhà 03, ngõ 4, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2338/QĐ-UBND 04-11-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đinh Văn Hùng và bà Lục Thị Mèn, trú tại số nhà 77, đường Thanh Niên, khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
162/TB-UBND 03-11-2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức thực hiện công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện
2070/QĐ-UBND 29-10-2020 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất hộ bà Nông Thị Tiếp, số nhà 05, ngõ 01, phố Bắc Khê, khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
2249/QĐ-UBND 26-10-2020 Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Đàm Nam Hải và bà Hoàng Thị Kiều, trú tại A14, tổ 7A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC