Ngày 26/9/2021, Ban Chỉ huy Quân sự Tự vệ khối cơ quan Huyện ủy và UBND huyện Tràng Định phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2021.

Quang cảnh Bế mạc Huấn luyện tự vệ khối Huyện ủy, UBND huyện Tràng Định