Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2023 tại huyện Tràng Định

Sáng ngày 22/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

 

Tham dự Hội nghị có trên 40 đại biểu là cán bộ phụ trách Trang thông tin điện tử, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại huyện Tràng Định: Lãnh đạo  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã biên giới, công chức văn hóa, cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh các xã, thị trấn; đại diện Các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại khu vực biên giới thuộc Đồn Biên phòng Pò Mã và Đồn Biên phòng Bình Nghi.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại; Thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; Thông tin về công tác dân tộc, chính sách dân tộc về bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển của các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là khu vực biên giới, qua đó góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Đồng thời, các đại biểu cũng được xem videoclip về công tác thông tin đối ngoại.

 Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại. Từ đó đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại; đồng thời, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác đối ngoại góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia./.

 Thực hiện: XUÂN TÔN

Trung tâm VH, TT và truyền thông huyện Tràng Định