Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tràng Định phát huy sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Trong những năm qua, kinh tế của huyện Tràng Định có bước phát triển khá, tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tương đối toàn diện. Đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền huyện trong việc chung tay xây dựng huyện Tràng Định ngày càng mạnh về tiềm lực kinh tế trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Với đặc thù là huyện vùng cao biên giới, thế mạnh của địa phương là phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Những năm qua, bên cạnh việc khuyến khích người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị các cây trồng chủ lực, mang lại hiệu hiệu quả kinh tế cao. Cùng đó, cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh mở rộng quy mô đầu tư. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã linh hoạt nắm bắt chủ trương để đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm.