Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tràng Định tham dự hội nghị trực tuyến BCV tháng 9/2023

Sáng 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9/2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối với 1.998 điểm cầu với hơn 70.000 đại biểu tham dự.

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tại huyện Tràng Định có đồng chí Hoàng Anh Dũng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đinh Thị Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện và các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện với tổng số 537 đại biểu.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay-Tác động và chính sách của Việt Nam”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những định hướng lớn trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền về những đổi mới trong công tác giáo dục- đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; hệ thống giáo dục quốc dân ngày càng hoàn thiện; chất lượng giáo dục của các cấp ngày càng tiếp tục củng cố duy trì và ngày càng được nâng lên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực chất hơn, nhiều đổi mới…; tuyên truyền những tấm gương trong học tập và dạy học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa theo phương châm chia sẻ, có chiều sâu…

Tập trung tuyên truyền sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội; làm nổi bật những nhiệm vụ, giải pháp lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023./.

Thực hiện: XUÂN TÔN

Trung tâm VH, TT và Truyền thông huyện Tràng Định