Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRÀNG ĐỊNH THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÁT NGÔN, TRẢ LỜI, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Chiều ngày 25/11/2021, các đại biểu ở 23 điểm cầu trên địa bàn huyện Tràng Định gồm điểm cầu tại trụ sở UBND huyện và 22 xã, thị trấn đã tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng phát ngôn, trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.