Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRUNG TÂM GDNN GDTX TRÀNG ĐỊNH TỔ CHỨC HỌC VIÊN ĐI THAM QUAN MÔ HÌNH TRỒNG CÂY SA NHÂN TẠI XÃ ĐÀO VIÊN

Ngày 30/8/2020, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, GDTX huyện Tràng Định tổ chức cho các học viên lớp học kỹ thuật trồng cây Sa nhân tại xã Tân Tiến đi học tập, tham quan thực tế mô hình trồng cây Sa nhân tại xã Đào Viên.