Hoạt động lãnh đạo huyện

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tràng Định lần thứ IV, năm 2024

Ngày 21/6, UBND huyện Tràng Định tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần IV, năm 2024. Dự đại hội có đồng chí  Đinh Thị Thu, Phó  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp y, chính quyền huyện Tràng Định  và 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 64.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại Đại hội, những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về công tác dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Giai đoạn 2019-2024, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện là 630,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã đầu tư 197 công trình về điện, trường học, giao thông, dự án quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư. Từ năm 2019 đến nay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và các chính sách khác luôn được quan tâm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 4,34% (giảm 13,16% so với năm 2019), toàn huyện có 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận bổ sung, làm rõ một số nội dung như công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, giải pháp thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Với chủ đề "các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững" Đại hội đã thông qua quyết tâm thư với các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm từ 1 - 2%; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô tới trung tâm xã đạt 100%; toàn huyện có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2029 thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt 100%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh luôn duy trì đạt 100%... 

Đại hội đã bầu ra 15 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Huyện ủy Tràng Định phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Tràng Định đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định  cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc; quán triệt, nhận thức thống nhất và đầy đủ vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, quan trọng, lâu dài; tập trung đẩy nhanh, đẩy mạnh và quyết tâm, trách nhiệm trong thực hiện các chính sách nhằm cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận tốt hơn, công bằng hơn đối với thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc; gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc; tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín là người dân tộc thiểu số; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân. Đề cao cảnh giác và ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực phản động lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào gây rối trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân mới cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thận hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, có 3 cá nhân được nhận giấy khen của Ban dân tộc tỉnh, 10 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định vì có  thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019 -2024./.

Thực hiện: NÔNG DƯ

Trung tâm VH,TT & Truyền thông huyện Tràng Định

 


Tác giả: Nông Dư TTVHTT&TT
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết