A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngày 9/5/2023, LĐLĐ huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự Hội nghị có đồng chí Nông Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và 102 đồng chí là Chủ tịch, phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Triển khai một số nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, và một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Một số chuyên đề lớn của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như: nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn trong nhiệm kỳ.

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Qua hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ lần thứ XVII công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong huyện nắm vững về những quan điểm, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội công đoàn của tỉnh, huyện, qua đó nâng cao nhận thức, áp dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh trong tình hình mới./.

Thực hiên: NÔNG DƯ

Trung tâm VH,TT & Truyền thông huyện Tràng Định

 


Tác giả: Nông Dư TTVHTT&TT
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 359
Trong tháng : 15.824
Tất cả : 60.927