A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới

 

Sáng 10.5, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các tỉnh, thành phố Quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10.10.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại huyện Tràng Định Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 23 điểm cầu, trong đó 01 điểm cầu cấp huyện và 22 điểm cầu tại các xã, thị trấn với trên 500 đại biểu tham dự,

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41, Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41. Theo đó, Nghị quyết số 41 xác định 3 quan điểm: Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước...

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030: Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm tới đội ngũ doanh nhân Việt Nam; đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp lớn cho sự phát triển KT - XH của đất nước. Đồng chí mong muốn các cấp, các ngành, địa phương đổi mới tư duy, thống nhất vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới theo đúng quan điểm Nghị quyết số 41; quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 41 đã đề ra; tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát triển, hội nhập, tạo dựng uy tín trên trường quốc tế...

 

Thực hiện: Quốc Thăng

Trung tâm VH,TT và Truyền thông Tràng Định

 

 

 

 


Tác giả: Quốc Thăng TTVH,TT&TT huyện
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 357
Trong tháng : 15.822
Tất cả : 60.925