Văn hóa - Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tràng Định kết nối trực tuyến hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh

Ngày 26/6/2024, Huyện ủy Tràng Định tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2024, bằng hình thức trực tuyến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đồng chí Nông Lương Chấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện, có đồng chí Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện. Đồng thời hội nghị cũng được kết nối với điểm cầu các xã, thị trấn.Với tổng số 497 đại biểu ở 23 điểm cầu trên địa bàn toàn huyện. Trong đó 01 điểm cầu cấp huyện 70 đại biểu và 22 điểm cầu xã, thị trấn 427 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các chuyên đề: Thông tin  tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; những vấn đề nổi lên về an ninh mạng và tội phạm trên không gian mạng từ đầu năm đến nay, và một số khuyến nghị; Nghị quyết số 155 ngày 4/5/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, về đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Các đại biểu cũng đã được quán triệt Nghị quyết số 162 ngày 22/5/2024, về nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 – 2030. Theo đó Nghị quyết số 162, đề ra mục tiêu tổng quát, nhằm tạo chuyển biến tích cực rõ nét của cấp uỷ chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong nhận thức và hành động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Nghị quyết xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nâng cao nhận thức, tăng cường công tác truyền thông; rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn chức danh, vị trí việc làm, đẩy mạnh sắp xếp, bố trí đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn.

Trong cuộc họp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới và đưa ra đề nghị: Báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh, tập trung tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật; kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV; Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, các dự án trọng điểm của tỉnh; kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh./. 

Thực hiện: Thu Kỳ

Trung tâm VH, TT và Truyền thông huyện

 


Tác giả: Thu Kỳ TTVH TT&TT huyện
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết