Hoạt động lãnh đạo huyện

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Sáng 9/7, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm hội nghị huyện Tràng Định

Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và hơn 1,2 triệu đảng viên tại các điểm cầu.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu của các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các điểm cầu cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị huyện Tràng Định

Huyện Tràng Định có 29 điểm cầu với 3570 đại biểu tham dự. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm hội nghị huyện có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, tinh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; và hơn 250 đại biểu các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị huyện Tràng Định

Hội nghị cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ thị 35 là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. 

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030 với tinh thần thận trọng từng bước, làm đến đâu chắc đến đó, không bỏ sót người thật sự có đức, có tài../

Thực hiện: NÔNG DƯ

Trung tâm VH,TT & Truyền thông huyện Tràng Định

 

 


Tác giả: Nông Dư TTVHTT&TT
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết