A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”

 

Sáng 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TN,TC) trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện và trên 300 điểm cầu cấp cơ sở.

Tại huyện Tràng Định Hội nghị được kết nối đến 29 điểm cầu trong huyện với sự tham dự của hơn 3.240 đại biểu. Dự hội nghị ở điểm cầu hội trường trung tâm huyện có đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ Công an huyện toàn thể đảng viên và một số quần chúng ưu tú ở các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề năm 2024 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống TN,TC trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”. Ở phần thứ hai, báo cáo viên quán triệt nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Để đấu tranh phòng, chống TN,TC theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn của Đảng, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống TN,TC trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội ở mỗi cấp, mỗi ngành; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phát hiện, giới thiệu những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực từ cơ sở. 

Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đối với các nội dung trọng tâm, đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tại Kế hoạch số 144, ngày 5/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện./.

Thực hiện: QUỐC THĂNG

Trung tâm VH,TT & Truyền thông huyện Tràng Định


Tác giả: Quốc Thăng TTVH,TT&TT huyện
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 379
Trong tháng : 15.844
Tất cả : 60.947