A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện và phản bác luận điệu của thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xác định tham nhũng, tiêu cực là nguy cơ, thách thức đe dọa trực tiếp đến uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã đạt những kết quả cụ thể, quan trọng, được toàn thể quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Song, các thế lực thù địch, với mưu đồ lật đổ chế độ chính trị, đã thường xuyên sử dụng nhiều luận điệu xảo quyệt, “mị dân”, hòng xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Vì vậy, việc nhận diện các thủ đoạn, chiêu bài của thế lực thù địch đóng vai trò quan trọng trong phản bác, đấu tranh hiệu quả, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thế lực thù địch cho rằng việc Đảng và Nhà nước phát động công cuộc đấu tranh chống tham nhũng chỉ là “trò đánh trống khua chiêng nhằm che mắt thiên hạ”, thực chất là “đấu đá nội bộ, phe cánh”, “thanh trừng phe phái”. Đặc biệt, trước thềm các sự kiện chính trị quan trọng, hay thay đổi nhân sự chủ chốt của Đảng, Nhà nước, thế lực thù địch lại đưa ra những nhận định một chiều, mang tính áp đặt về công tác cán bộ hòng xuyên tạc, gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội. Đáng chú ý, thời gian qua, các tổ chức phản động như Việt Tân, RFA tiếp tục lợi dụng công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng nhằm hạ thấp uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tiến tới lật đổ chế độ chính trị, “đa nguyên, đa đảng”

Luận điệu xuyên tạc công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng của các thế lực thù địch
Nguồn: Internet

Sự chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử chống phá có diễn biến ngày càng khó lường. Các hoạt động chống phá ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Chính vì vậy, nâng cao sự nhận diện, nâng cao kỹ năng phản bác hiệu quả, thuyết phục trước những luận điệu sai trái, chống phá Đảng là vô cùng cần thiết. Từ tình hình trên, để nhận diện âm mưu, ý đồ, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước, chúng ta cần

Thứ nhất, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về nội dung đấu tranh phòng chống tham nhũng trong cấp ủy, chính quyền và trên phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhận thức đầy đủ và đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy khi triển khai thực hiện ngày càng nghiêm chỉnh, tích cực, quyết liệt hơn.

Thứ hai, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Luôn đề cao ý thức trách nhiệm của đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cầp thiết của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, đặc biệt nguyên tắc phê bình, tự phê bình, thực hiện tốt điều lệ Đảng…

Thứ ba, cán bộ, đảng viên phải tự trang bị cho bản thân “hệ miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Muốn vậy, phải thường xuyên nghiên cứu, trau dồi các nội dung liên quan đến vấn đề phòng chống tham nhũng, nâng cao bản lĩnh chính trị, từ đó nâng cao nhận thức để nhận diện và phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của kẻ thù.

Thứ tư, nâng cao tinh thần cảnh giác trong tiếp nhận thông tin, cần sàng lọc, phân biệt giữa thông tin mang tính chống phá, xuyên tạc, độc hại với thông tin xác thực, lành mạnh. Đây là một cách phòng ngừa từ xa, từ sớm, để tránh bị chi phối bởi các hoạt động chống phá thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng trong thời kì công nghiệp 4.0.

Thứ năm, nâng cao tư duy lý luận để phản bác lại các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của kẻ thù. Trang bị một tư duy lý luận sắc bén là vũ khí hiệu quả nhất để phản bác lại các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch kết hợp với niềm tin tuyệt đối dành cho Đảng, Nhà nước. Bản lĩnh chính trị là sự cộng hưởng của các yếu tố: lập trường chính trị, trình độ chính trị, thái độ chính trị, kỹ năng chính trị, dũng khí chính trị của cán bộ, đảng viên. Có được bản lĩnh chính trị vững chắc chính là một thành trì kiên cố trước sự tác động từ các thế lực thù địch.

Tác giả: Công an huyện Tràng Định


Tác giả: Công an huyện Tràng Định
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 353
Trong tháng : 15.818
Tất cả : 60.921